2007年8月31日金曜日


ถ้ำลาสโก ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ภายในถ้ำมีภาพวาดยุดหิน มีอายุตั้งแต่ 15,000 ก่อนคริสต์ศักราช มีภาพวาดรูปสัตว์ต่างๆ เช่นภาพฝูงกวาง ภาพกระทิงดำขนาดใหญ่ และภาพวาดต่างๆอีกประมาณ 2,000 ภาพ
ถ้ำลาสโก ถ้ำลาสโก

2007年8月26日日曜日

เยอรมัน
เยอรมัน หรือ เยอรมนี อาจหมายถึง:


ประเทศเยอรมนี (Germany) - ประเทศในทวีปยุโรป
ภาษาเยอรมัน (German language) ภาษากลุ่มเจอร์เมนิกที่ใช้แพร่หลายในทวีปยุโรป เป็นภาษาราชการของประเทศเยอรมนี ลิกเตนสไตน์ ออสเตรีย เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และอิตาลี
ชาวเยอรมัน (Germans) - กลุ่มคนในวัฒนธรรมเยอรมัน (ไม่ได้ระบุว่าเป็นพลเมืองของประเทศไหนโดยตรง)
ฟุตบอลทีมชาติเยอรมัน(German Football-team)ทีมชาติที่เล่นฟุตบอลของประเทศเยอรมนี

2007年8月25日土曜日

วันกองทัพไทย
วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึก ในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136)
เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมตามหลักการเดิม

2007年8月24日金曜日


?
บรอมเฟนิรามีน บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine)

R06AB01
R06AB06 บรอมเฟนิรามีน ผลข้างเคียงของยา

ควรบอกแพทย์ก่อนถ้าคุณเป็นโรค หอบหืด glaucoma ulcer prostrate gland โต ความดันสูง seizures กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
ไม่ควรดื่มสุราระหว่างใช้ยานี้
ควรบอกแพทย์ก่อนถ้าคุณทานยา นอนหลับ ยากล่อมประสาท ยาสงบระงับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยากดประสาท
ไม่ควรให้เด็ก < 12 ปี ทาน controlled release
ไม่ควรให้เด็ก < 6 ปี ทานยานี้ เองโดยไม่อยู่ในความดูแลของแพทย์ คำเตือนและข้อควรระวัง

ไม่ควรหัก หรือ เคี้ยวยาที่เป็น sustained release tablet
ทานแล้วอาจง่วงจึงไม่ควรทำงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังและใช้สติ
ไม่ควรทานยาร่วมกับสุรา หรือยากดประสาทอื่นๆ ชื่อการค้า

ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุมากกว่า 12 ปี 4mg ทุก 4 – 6 ชม. 8 หรือ 12 mg (sustained release) ทุก 8 – 12 ชม. ไม่ควรเกิน 24 mg ใน หนึ่งวัน
เด็ก 6 – 12 ปี 2mg ทุก 4 – 6 ชม. ไม่เกิน 12 mg ในหนึ่งวัน
เด็ก < 6 ปี ใช้ขนาดตามที่แพทย์สั่ง

2007年8月23日木曜日

สมาคมฟุตบอลยุโรป
สมาคมฟุตบอลยุโรป (Union of European Football Associations) หรือ ยูฟ่า (UEFA; ในต่างประเทศยกเว้นประเทศไทย เรียกว่า ยูเอฟา [juː'eɪfə] หรือ อูเอฟา [uː'eɪfə]) เป็นองค์กรที่ควบคุมการแข่งขันฟุตบอลในทวีปยุโรป จัดการเกี่ยวกับทีมฟุตบอล เงินรางวัล กฎระเบียบ รวมถึงลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอล ยูฟ่าเป็น 1 ใน 6 สมาคมที่จัดการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกของฟีฟ่า
ยูฟ่าก่อตั้งเมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ที่เมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2007年8月22日水曜日

พ.ศ. 1266บัญญัติ 10 ประการ
บัญญัติ 10 ประการ คือรายการคำสอนและข้อปฏิบัติตามคัมภีร์ไบเบิล ที่กล่าวโดย โมเสสบนยอดเขา Sinai และสลักไว้ในแผ่นหิน 2 แผ่น บัญญัติ 10 ประการเป็นที่รู้จักสำหรับคริสต์ศาสนา และ ลัทธิยูดาห์
ในภาษาฮิบรู ใช้คำว่า Aseret ha-Dvarîm עשרת הדברים และใน ภาษา Rabbinical ฮิบรู ใช้คำว่า Aseret ha-Dibrot עשרת הדברות ซึ่งทั้งสองคำหมายถึง บัญญัติ 10 ประการ และมีการใช้ในภาษากรีก ซึ่งแปลมาจากภาษาฮิบรูว่า δέκα λόγοι (dekalogoi) หมายถึง คำศัพท์สิบคำ("Ten Commandments")
บัญญัติ 10 ประการมีดังนี้
เจ้าจงอย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเรา
เจ้าจงอย่าสร้างรูปเคารพสำหรับคนเป็นสัณฐานรูปใด ๆ ซึ่งมีอยู่ในท้องฟ้า อากาศเบื้องบน หรือแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้ ปฏิบัติรูปนั้น ๆ ด้วยเราคือ ยะโฮวาฮพระเจ้าเบื้องบน ของเจ้า เป็นผู้หวงแหน ให้โทษของบิดา ซึ่งชังเราติดถึงลูกหลาน กระทั่ง ๓-๔ ชั่วอายุคน แต่แสดงกรุณาต่อผู้ที่รักเรา และรักษาบัญญัติของเราหลายพันชั่วอายุคน
อย่าออกนาม ยะโฮวาฮ พระเจ้าของเจ้าเปล่า ๆ ด้วยผู้ที่ออกนามของพระองค์ท่านเล่นเปล่า ๆ นั้น พระเจ้าจะไม่ปรับโทษก็หามิได้
จงนับถือวันสะบาโต (Sabbath day) คือ วันอาทิตย์เป็นวันบริสุทธิ์ จงทำงานของเจ้าให้เสร็จใน ๖ วัน (ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์) แต่วันที่ ๗ เป็นวันสะบาโตของพนะยะโฮวาฮพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นจงอย่าทำงานใด ๆ คือเจ้าเองหรือบุตรธิดาของเจ้า หรือทาสของเจ้า หรือบรรดาสัตว?ใช้งานของเจ้า หรือแขกผู้อาศัยอยู่ข้างในประตูเมืองของเจ้า ทั้งนี้ เพราะพระเจ้าได้สร้างฟ้าแผ่นดิน และทะเล และทุกสิ่งที่มอยู่ในที่ทั้งปวงนั้น พระองค์ทรงเหนื่อยมาก จึงทรงพักในวันที่ ๗ ฉะนั้น พระเจ้าจึงทรงอวยพรแต่วันสัปปาโต และทรงถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์
จงนับถือพ่อแม่ของตน เพื่อเจ้าจะได้มีชีวิตยืนนานอยู่บนแผ่นดินที่พระยะโฮวาฮพระเจ้าของเจ้า ประทานแก่เจ้า
อย่าฆ่าคน
อย่าล่วงประเวณีในลูกเมียของเขา
อย่าขโมย
อย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้านของเจ้า
อย่าโลภอยากได้เรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภมากอยากได้เมียของเพื่อนบ้าน หรือทาสของเขา โค ลา ของเขา หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพื่อนบ้านนั้น

2007年8月20日月曜日

พูนสวัสดิ์ ธีมากร
พูนสวัสดิ์ ธีมากร นักแสดงอาวุโส เป็นนักแสดงที่มีความสามารถรอบด้าน นอกจากการแสดงแล้ว ยังมีผลงานเบื้องหลัง ทั้งเป็นผู้กำกับแสง ผู้กำกับภาพ ช่างถ่ายภาพ ในอดีตเคยร่วมงานกับอัศวินการละครและภาพยนตร์ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ เป็นที่ยอมรับในฝีมือและความสามารถในระดับสากล
พูนสวัสดิ์ ธีมากร มีผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่อง เอื้อมแพ ขุนเดช เอื้อมเดือน (2506) พูนสวัสดิ์เป็นช่างถ่ายภาพในภาพยนตร์หลายเรื่อง เรื่องที่มีชื่อเสียงคือ เพชรพระอุมา (2514) ที่ยกกองถ่ายไปถ่ายทำถึงประเทศเคนยา
พูนสวัสดิ์มีผลงานที่รู้จักกันดีในละครโทรทัศน์ ฉายทางช่อง 4 บางขุนพรหม คือเรื่อง สามเกลอ ฉบับสร้างคร้งแรก รับบท กิมหงวน ซึ่งในครั้งนั้น บทนิกร รับบทโดย รอง เค้ามูลคดี ดร. ดิเรก รับบทโดย สุประวัติ ปัทมสูตร
พูนสวัสดิ์ ธีมากร เกิดเมื่อ พ.ศ. 2471 สมรสกับนางอภิรดี ธีมากร มีบุตรชายคือ อรรถพร ธีมากร พูนสวัสดิ์มีโรคประจำตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2545

2007年8月19日日曜日

เบียร์ช้าง
เบียร์ช้างเป็นเครื่องดื่มประเภทเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง ภายใต้การผลิตของบริษัท เบียร์ไทย(1991) จำกัด ได้รับการก่อตั้งเพื่อดำเนินตามนโยบายการค้าเสรี ของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศ ผลิตเบียร์ช้างที่โดยเด่นด้วยรูปลักษณ์ โดยใช้วัตถุดิบอาทิ มอลท์, ข้าวไทย และฮ็อพ เพื่อให้ได้เบียร์ไทยระดับสากล เบียร์ช้างวางตลาดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ด้วยความร่วมมือจากบริษัทคาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีความชำนาญการผลิตเบียร์

การผลิต
โรงงานเบียร์ช้าง เป็นโรงงานเบียร์ที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ ณ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิต 600ล้านลิตรต่อปี โดยมีบุคคลสำคัญคือเจริญ สิริวัฒนภักดีเป็นเจ้าของในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด(มหาชน)ซึ่งปัจจุบัน เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

2007年8月18日土曜日


?
ล้อแม็ก มาช่วยกันเพิ่มเติมและแก้ไขกันเถอะ เพื่อให้บทความนี้น่าอ่านยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ เริ่มต้นเขียน และ นโยบายวิกิพีเดีย หรือ ภาษาอื่นด้านซ้ายมือ ให้นำกล่องนี้ออกเมื่อมีข้อความเพิ่มเติม


ลาทามอกเซฟ (Latamoxef)


รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3

2007年8月16日木曜日


วันธงชัย อินทรวัตร หรือ ต้อล (23 ธันวาคม 2530 - ปัจจุบัน) คือนักร้องและนักแสดงไทย ภายใต้ชื่อนักล่าฝันในรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 4 มีรหัสประจำตัวคือ V9

โจทย์เพลงในแต่ละสัปดาห์
ต้อล วันธงชัย ในคอนเสิร์ต AF สัปดาห์ที่ 1
ต้อล วันธงชัย ในคอนเสิร์ต AF สัปดาห์ที่ 2
ต้อล วันธงชัย ในคอนเสิร์ต AF สัปดาห์ที่ 3
ต้อล วันธงชัย ในคอนเสิร์ต AF สัปดาห์ที่ 4
ต้อล วันธงชัย ในคอนเสิร์ต AF สัปดาห์ที่ 5
ต้อล วันธงชัย ในคอนเสิร์ต AF สัปดาห์ที่ 6
วันธงชัย อินทรวัตร ต้อล วันธงชัย ในคอนเสิร์ต AF สัปดาห์ที่ 7
ต้อล วันธงชัย ในคอนเสิร์ต AF สัปดาห์ที่ 8

2007年8月15日水曜日


จังหวัดโอะกะยะมะ ค.ศ. 1329 จังหวัดโอะกะยะมะจังหวัดโอะกะยะมะริตั้งอยู่บริเวณภาคจูโงกุของญี่ปุ่นมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองโอะกะยะมะซิตี้

2007年8月14日火曜日


กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง และเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย
คำว่า กรุงเทพมหานคร ยังใช้เป็นคำเรียกสำนักงานปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

ชื่อเมือง
กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกันว่า "เมืองบางกอก" ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองบางกอกขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ แทนกรุงธนบุรี โดยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากกรุงศรีอยุธยา ทรงทำพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ย่ำรุ่งแล้ว 54 นาที ปีขาล จ.ศ. 1144 จัตวาศก หรือตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 แล้วทรงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 และพระราชทานนามพระนครนี้ว่า "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์" ซึ่งมีความหมายว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร อันเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศน์ใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้"
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนชื่อพระนครจาก บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ และมีฐานะในการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น "จังหวัดพระนคร"
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลได้รวม จังหวัดพระนคร และ จังหวัดธนบุรี เข้าด้วยกันเป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น กรุงเทพมหานคร แต่นิยมเรียกกันว่า กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ประวัติ
กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครองพิเศษ (หนึ่งในสองเขต อีกแห่งคือ พัทยา) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้ง และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และมีการแต่งตั้งปลัดกรุงเทพมหานครร่วมบริหารงาน การดำเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงทำงานร่วมด้วย
ผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน คือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และปลัดกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือ นายพงศักติ์ฐ เสมสันต์
การปกครองในกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 50 เขตการปกครอง

ตราของกรุงเทพมหานคร เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า ตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นต้นแบบ เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2516 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (สมัยเมื่อยังเป็นจังหวัดพระนครนั้นใช้ตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นตราประจำจังหวัด)
ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)
คำขวัญของกรุงเทพมหานคร :ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์ การปกครอง

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร กรุงเทพฯ อาณาเขตของกรุงเทพฯ
สถิติภูมิอากาศในกรุงเทพ

ภูมิอากาศ
กรุงเทพมหานครเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่ง โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระที่นั่งอนันตสมาคม ตึกใบหยก 2 (ตึกระฟ้า สูงอันดับที่ 44 ของโลก)นอกจากนี้แหล่งช้อปปิ้งต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดนัดจตุจักร มาบุญครอง สยามสแควร์ เยาวราช และแหล่งร้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ถนนข้าวสาร พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ได้แก่ ท้องฟ้าจำลอง นอกจากนี้ในกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวมากมาย สำหรับพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งใช้ออกกำลังกายและพบปะสังสรรค์ ซึ่งได้แก่ สวนหลวง ร.9 สวนเบญจสิริ สวนลุมพินี สวนจตุจักร เป็นต้น
ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณถนนราชดำเนินและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จะมีการจัดแต่งประดับไฟเพื่อเฉลิมฉลองอย่างสวยงาม นอกจากนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครฯเป็นศูนย์กลางทางความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การค้า การลงทุน และการปกครองในทุกๆ ด้านของประเทศจึงส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
เดิมทีกรุงเทพมหานครใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก โดยมีคลองมากจนได้ฉายาว่า เวนิซตะวันออก แต่ปัจจุบันบางแห่งได้มีการถมคลองเพื่อที่อยู่อาศัย การคมนาคมจึงเน้นหนักไปทางบกแทน
กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่การจราจรติดขัดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ได้มีการแก้ไขปัญหาการจราจรมากมาย เช่น การสร้างทางด่วน หรือรถไฟฟ้า ขึ้น
การคมนาคมในกรุงเทพฯ นั่นสามารถทำได้หลายทาง เช่น การนั่งรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) แท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง
รถโดยสารประจำทางจะมีหลายสายเพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้บริการในราคาย่อมเยา สำหรับรถโดยสารประจำทางจะเริ่มต้นที่ 7 บาท สำหรับรถพัดลมของขสมก. และ 11 บาทสำหรับรถปรับอากาศ และ 12 บาทสำหรับรถโดยสารปรับอากาศแบบยูโร 2
การนั่งรถแท็กซี่ ค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่ 35 บาท ในระยะ 2 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรต่อไปจะราคา 4.50 บาท ไปจนถึง 10 กิโลเมตรแรก จากนั่น 20 กิโลเมตรขึ้นไป จะคิดกิโลเมตรละ 5.50 บาท
สำหรับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ราคาจะไม่แน่นอนแล้วแต่จุดที่จอด (วิน) โดยจะสังเกตได้จาก เสื้อกั๊กสีส้ม ของผู้ขับขี่

การคมนาคม
กรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นของถนนหลักของประเทศไทย ได้แก่

ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายเหนือ)
ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายตะวันออก)
ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายใต้) ทางรถยนต์
การเดินทางด้วยรถไฟสามารถทำได้ โดยมีสถานีรถไฟต้นทางสามแห่งคือ
ในอนาคต การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีแผนที่จะปรับปรุง สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ให้เป็นสถานีหลักเพียงแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จะมีการเชื่อมโยง เส้นทางรถไฟทางไกลทั้งสามส่วนเข้าด้วยกัน ภายใต้โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดงเข้ม รังสิต - มหาชัย และสายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน - สุวรรณภูมิ)

สถานีรถไฟกรุงเทพ (สถานีรถไฟหัวลำโพง) สำหรับเดินทางไปยัง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ตอนล่าง
สถานีรถไฟธนบุรี สำหรับเดินทางไปยัง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันตก
สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ สำหรับเดินทางเลียบปากอ่าวไทยไปยังปากน้ำท่าจีน และปากน้ำแม่กลอง ทางรถไฟ
เมื่อปี พ.ศ. 2542 โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS - ย่อมาจาก Bangkok Transit System) ได้เปิดใช้งาน ซึ่งเป็นรถไฟระบบรางคู่ที่สร้างบนทางยกระดับ ส่วนรถไฟใต้ดินได้เปิดบริการเมื่อปีพ.ศ. 2547 ในชื่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT : Mass Rapid Transit)
ทางรถไฟฟ้า-ใต้ดินที่ดำเนินการในปัจจุบันมีดังนี้

รถไฟฟ้าบีทีเอส

 • สายสุขุมวิท (สีเขียวอ่อน)
  สายสีลม (สีเขียวเข้ม)
  รถไฟฟ้ามหานคร

  • สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ทางรถไฟฟ้าและใต้ดิน
   รถโดยสารประจำทางหรือรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีสถานีหลักอยู่ที่

   สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) (หรือที่เรียกกันติดปากว่า หมอชิตใหม่) สำหรับเดินทางขึ้นเหนือ ไปภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
   สถานขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) สำหรับเดินทางไปภาคตะวันออก
   สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (บรมราชชนนี) สำหรับเดินทางลงใต้ ไปภาคใต้ และภาคตะวันตก ทางรถโดยสารประจำทาง
   รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ คือระบบขนส่งมวลชนใหม่ของกรุงเทพฯ มีลักษณะคล้ายกับรถประจำทาง แต่การเดินของรถนั้นแยกออกจากถนนปกติ สายที่กำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันคือสาย ช่องนนทรี - ราชพฤกษ์ ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีหน้า

   ทางรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ
   การเดินทางทางอากาศ ในอดีตได้ใช้สนามบินดอนเมือง (ท่าอากาศยานกรุงเทพ) ซึ่งได้เปิดใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 ต่อมาได้มีการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ) ซึ่งได้เปิดใช้มาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 เวลา 03.00 น
   ในปัจจุบัน สนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศและเที่ยวบินในประเทศบางส่วน

   ทางน้ำ
   ปัญหาหลักในปัจจุบันของกรุงเทพมหานครก็คือการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ และเมื่อปลายปี พ.ศ. 2549 เกิดเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครหลายจุด

   มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพ
   กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง กับหลายเมืองในหลายประเทศ

   สหรัฐอเมริกา วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา (2505)
   สาธารณรัฐประชาชนจีน ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (2536)
   ประเทศรัสเซีย มอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย (2540)
   ประเทศฟิลิปปินส์ มะนิลา ฟิลิปปินส์ (2540)
   ประเทศเกาหลีใต้ โซล เกาหลีใต้ (2549)
   ประเทศตุรกี อังการา ตุรกี (2549)

2007年8月13日月曜日

.bd
บทความนี้ใช้ชื่อที่ใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม
.bd เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศบังคลาเทศ เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2542

2007年8月12日日曜日


พุทธศักราช 884 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 341 - มีนาคม ค.ศ. 342
มหาศักราช 263 ค.ศ. 341 วันเกิด

2007年8月11日土曜日

มณฑลกานสู้
มณฑลกานซู หรือ มณฑลกานสู้ (จีนตัวย่อ: 甘肃省, จีนตัวเต็ม: 甘粛省) ชื่อย่อ กัน หรือ หล่ง(甘, 陇) ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ตอนบนของแม่น้ำหวางเหอ (แม่น้ำเหลือง) มีเมืองหลวงชื่อ หลานโจว

มณฑลกานสู้ ภูมิอากาศ
มณฑลกานซูแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 เมืองหรือจังหวัด (市) 4 เทศมณฑลระดับเมือง 58 เทศมณฑล (县) 17 เขต (区) และ 7 เขตปกครองตนเอง (自治县)

2007年8月10日金曜日


คำขวัญ = 'Maju dan makmur' (เจริญและรุ่งเรือง)กรุงกัวลาลัมเปอร์ เว็บไซต์ = http://www.kualalumpur.gov.my/
 - เมือง (พ.ศ. 2548)กรุงกัวลาลัมเปอร์  - มหานคร
4,200,000
กัวลาลัมเปอร์ (ออกเสียงตามภาษามลายูว่า กัวลาลุมปูร์; อักษรยาวี:كوالا لومڤور) เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย ภายในมาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอร์มักจะเรียกย่อ ๆ ว่า KL
กัวลาลัมเปอร์เป็นหนึ่งในสามเขตสหพันธ์ของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ล้อมรอบด้วยรัฐสลังงอ (Selangor state) บนชายฝั่งตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia)
ฝ่ายบริหารของรัฐบาลมาเลเซียได้ย้ายไปที่เมืองใหม่คือ ปุตราจายา อย่างไรก็ดี พระราชฐานของกษัตริย์ของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝ่ายนิติบัญญัติยังคงอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ได้แก่ อาคารเปโตรนาสทาวเวอร์ (Petronas Towers) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง ที่แวดล้อมด้วยสวนสาธารณะ และส่วนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (KLCC) อาคารเปโตรนาส มี2อาคาร นับเป็นอาคารที่สูงอันดับ 2 และ 3 ของโลก
แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศพิกัดภูมิศาสตร์: 3.1357° 101.688°

 • แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์
  ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์
  ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

2007年8月9日木曜日


ตำนาน 12 นักษัตร เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาช้านานตั้งแต่โบราณกาลของจีน โดยเล่าความเป็นมาของปีนักษัตร ซึ่งเป็นแนวคิดการนับปีของหลายเชื้อชาติ รวมทั้งจีน ไทย เวียดนาม เป็นต้น ตำนานของจีนเรื่องเล่าเรื่องนี้ไว้ว่า
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เทวดาพูดกับสัตว์ทั้งหลายว่า
"ใกล้ปีใหม่แล้ว รุ่งเช้าวันชิวอิก ( คือ วันที่ 1 เดือน 1 ตามจันทรคติของจีน) เชิญท่านทั้งหลายมาอวยพรปีใหม่ ข้าพเจ้าจะกำหนด 12 นักษัตรตามลำดับ จากท่านที่เดินทางมาถึงอันดับที่ 1 ถึง 12 ตั้งแต่นี้ไป ในแต่ละปีก็จะมีสัตว์ 1 ตัวเป็นนักษัตร"
สัตว์ทั้งหลายต่างจดจำวันดังกล่าวไว้ได้อย่างแม่นยำ มีแต่แมวขี้เกียจเท่านั้นที่จำไม่ได้จึงไปถามหนู
"เป็นวันชิวยี่จ๊ะ ( วันที่ 2 เดือน 1 ) "
ซึ่ง วันส่งท้ายตรุษจีนมาถึงอย่างรวดเร็ว เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินท่างตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็น ก็เลยกระโดดขึ้นหลังวัว เมื่อมาถึงเช้าวันชิวอิก วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก เทวดาก็ออกมาเปิดประตูให้ เจ้าหนูรีบกระดดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทวดา
"เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ เจ้ามาถึงเช้าที่สุด นักษัตรที่ 1 คือเจ้า"
ด้วย เหตุนี้ หนู (ชวด) ถึงถูกจัดให้อยู่นอันดับแรกของนักษัตร วัว (ฉลู) อยู่ในอันดับ 2 แล้วตามด้วยเสือ (ขาล) กระต่าย (เถาะ) มังกร (มะโรง) งู (มะเส็ง) ม้า (มะเมีย) แพะ (มะแม) ลิง (วอก) ไก่ (ระกา) สุนัข (จอ) และหมู (กุน) ซึ่งก็ว่ากันว่ากามรลำดับ 12 นักษัตร เป็นอันสิ้นสุด
ตำนาน 12 นักษัตร (จีน) ในวัน ที่ 2 เจ้าแมวจึงตามมา แต่ก็สายไปแล้ว เพราะถูกหนูหลอก จึงแค้นใจมาก นับแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อแมวเห็นหนูก็จะไล่จับทันที เทวดาก็เลยสั่งให้เจ้าหนูมักหลบซ่อนในถ้ำหรือซอกรูเล็กๆ ตั้งแต่นั้นมา

วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"
ในวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ ไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้า พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นประจำทุกปี

2007年8月8日水曜日

�

สนามกีฬาหัวหมาก (Huamark Stadium) เป็นศูนย์กีฬาหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในประกอบด้วยอาคารหลายหลัง เช่น รัชมังคลากีฬาสถาน, อินดอร์สเตเดี้ยม เป็นต้น ตั้งอยู่เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ติดกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมากสารบัญ
ราชมังคลากีฬาสถาน (Rajamangala Stadium) เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2541 เพื่อใช้แข่งขัน เอเชียนเกมส์ 1998 ที่กรุงเทพ
ความสามารถในการรองรับผู้เข้าชมภายในอาคาร จำนวน 80,000 คน ความสามารถในการรองรับผู้เข้าชม (อัฒจันทร์) จำนวน 65,000 ที่นั่ง โดยแบ่งเป็นด้านอัฒจันทร์ที่นั่งฝั่งที่ประทับ (มีหลังคา) จำนวน 7,000 ที่นั่ง ภายในมีสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ลู่วิ่ง ลานกรีฑา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
ราชมังคลากีฬาสถาน เป็นสนามเหย้าของฟุตบอลทีมชาติไทย และเคยจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้จัดคอนเสิร์ตกลางแจ้ง และการถ่ายทำภาพยนตร์ เป็นต้น


สนามกีฬาหัวหมาก
อาคารอื่นๆ

สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)

2007年8月6日月曜日

เครื่องสร้างหิมะเทียม

เครื่องสร้างหิมะเทียม หิมะเทียมจะสร้างโดย การที่นำความเย็นของน้ำมารวมตัวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นก้อนน้ำแข็ง คนส่วนใหญ่จะใช้ข้อนี้เป็นหลัก โดยการที่นำก้อนน้ำแข็ง มาทำเป็นหิมะ และแกะสลักเป็นรูปและลวดลายต่างๆ แล้วแต่แบบที่ตนเองชอบ เช่น ลายหกเหลี่ยม ลายดอกไม้ ฯลฯ


2007年8月4日土曜日คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
(Faculty of Technology and Management, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยมีภาระกิจหลักในการบริหารวิชาการในด้านเทคโนโลยีและการจัดการในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจรสารบัญ

ปีการศึกษา 2542 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ ครั้งแรก
ปีการศึกษา 2544 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1
ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ รุ่นที่ 1
วันที่ 16 กันยายน 2545 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2546 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ได้รับอนุมัติการจัดตั้งสาขาวิชาของคณะ โดยมติสภามหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
�
ประวัติ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ เป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ และการจัดการในระดับประเทศวิสัยทัศน์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ผลิตกรรมชีวภาพ) B.Sc.(Bioproduction) เป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกในเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ในปีการศึกษา 2542 โดยเน้นการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาการจัดการ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทร้พยากรชีวภาพอย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนเพื่อความยั่งยืนทางนิเว�! ��น์ในระดับที่เหมาะสม โดยการสอนในหลักสูตรจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 สาขาย่อย ได้แก่

สาขาย่อยเทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพ
สาขาย่อยเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
สาขาย่อยเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
สาขาย่อยเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์น้ำ

» หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง) Bachelor of Science (Rubber Industry) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างดี สามารถบูรณาการได้กับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง ทั้งด้านการควบคุมคุณภาพ และการจัดการการผลิต มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ ความสามารถทางภาษา มีการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีนวัตกรรมความคิดเพื่อสร้างโอกาสทาง�! ��ิชาชีพให้รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจระบบการดำเนินงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยาง โดยประกอบด้วย 2 สาขาย่อย ได้แก่

สาขาย่อยอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์
สาขาย่อยอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์

» หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) Bachelor of Science (Industrial Management technology) แบ่งเป็น 3 สาขาย่อย ได้แก่

สาขาย่อยการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาย่อยการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สาขาย่อยการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มีหน่วยงานในสังกัด 4 หน่วนงาน ได้แก่

สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักงานเลขานุการคณะ

2007年8月3日金曜日

สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ สามารถหมายถึง
ในภาษาไทย คำว่า สุวรรณภูมิ หมายถึง "แผ่นดินทอง"

อาณาจักรสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินแห่งใหม่ตั้งอยู่ถนนบางนา-ตราด
มหานครสุวรรณภูมิ
ราชวงศ์สุวรรณภูมิ
อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด
ดินแดนสุวรรณภูมิ

2007年8月2日木曜日

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

อาชญากรคอมพิวเตอร์คือบุคคลที่มีการลักลอบเข้าไปในระบบโดยไม่ชอบธรรมนั้นเองไม่ว่าจะทางใดแต่นิยมเข้าทางเน็ต

2007年8月1日水曜日

ดอนนา

ดอนนา คาราน Donna Karan ดีไซเนอร์สาวชาวอเมริกัน ที่ได้ชื่อว่าดีไซเนอร์ผู้รู้ซึ่งถึงสรีระของผู้หญิงได้ดีที่สุด เธอจึงมีชือเรียกตัวเธอเองเล่นๆว่า บอดี (Body) รูปแบบของดอนนา คาราน ที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากความทันสมัยแบบติดดินของเธอ เธอเคยกล่าวว่าเธอไม่ชอวออกแบบงานแบบเพ้อฝันจิตนาการมากเกินไป เธอต้องการออกแบบเสื้อผ้าให้ผู้หญิงสามารถใส่เดิน! ถนนได้จริงๆ กลุ่มเป้าหมายของเธอคือ ผู้หญิงทำงานซึ่งต้องการเสื้อผ้าที่ทำให้เคลื่อนไหวได้กระฉับกระเฉง และสวมใส่ได้อย่างมั่นใจในบุคลิกที่สง่างาม ไม่อ่อนช้อยเป็นผู้หญิงในอุดมคติแบบดั้งเดิมจนเกินไป ทั้งหมดนี้มันก็คล้ายกับบุคลิกของเธอเอง เธอจึงบอกว่า เธอออกแบบงานของเธอตามความรู้สกของเธอเองว่าอยากจะสวมใส่เสื้อผ้าแบบใด ดอนนาคาราน มีชื่อสกุลเ�! ��ิมว่า ดอนนา ฟาสเก (Donna Faske) เก ิดในย่านควีนส์ ของนิวยอร์ก ค.ศ.1949 แม่ของเธอมีอาชีพเป็นนางแบบ ซึ่งต่อมาแม่ของเธอได้มีสามีใหม่และพาเธอไปอยู่กับครอบครัวใหม่ที่ ลอง ไอส์แลนด์ โดยที่เธอได้ซึมซับความคิดที่จะเป็นช่างเสื้อจากช่วงเวลาที่เธออาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงที่มีอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อในลอง ไอส์แลนด์นี้เอง ในปี ค.ศ.1962 ดอนนา คาราน ไม่ยอมเรียนต่อให้จบ เธอต้องการออกมาใช่ชีวิตบนเส้นทา! งอาชีพโดยยืนบนขาของตัวเองมากกว่า เธอเริ่มต้นงานแรกโดยเป็นคนขายเสื้อผ้าให้กับร้านของเพื่อนบ้าน แต่ก็ทำงานออกแบบเสื้อผ้าของเธอไปด้วย ซึ่งในช่วงระหว่างนั้นเธอได้เข้าศึกษาวิชาเอกแบบเสื้อผ้าที่โรงเรียนสอนการออกแบบ พาร์สันส์ (Parsons School of Design) ดอนนา คาราน ทำงานขายเสื้อผ้าอยู่ถึง 4 ปี เธอก็ได้พบกับ มาร์ค คาราน (Mark Karan) จึงตัดสินใจแต่งงานกับเขา ทั้งสองมีลูกสาว! ด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่า กา เบรียลล์ (Gabrielle) ตามชื่อของกาเบรียลล์ ชาแนล (Gabrielle Chanel) ดีไซเนอร์ชื่อดังที่เป้นความฝันของเธอ ปี ค.ศ.1968 ในที่สุดเธอก็ได้ข่าวดีเมื่องานออกแบบของเธอได้รับการตอบรับจากห้องเสื้อของ แอนน์ ไคลน์ (Anne Klein) แต่เพียงไม่กี่เดือน เธอก็ต้องเดินออกมาจาก แอนน์ ไคลน์ (Anne Klein) แต่เพียงไม่กี่เดือน เธอก็ต้องเดินออกมาจาก แอนน์ ไคลน์ (Anne Klein) เนื่องจากความดื้อรั้นหัวแข็งของเธอเอง ดอนนา ค! าราน ไปทำงานต่อกับ แพ็ตตี แคปปาลลี (Patti Cappalli) ผู้เป็นเจ้าของตราเสื้อผ้าชื่อ แอดเดนดา (Addenda) ซึ่งที่นี่ คาราน กล่าวว่าได้ให้อะไรกับเธอมากมายในการมอบประสบการณ์การทำงานในวงการเสื้อผ้าอย่างแท้จริงที่เธอไม่เคยได้จากที่ใดมาก่อน คาราน ทำงานกับ แพ็ตตี แคปปาลลี นานถึงปีครึ่ง จึงคิดหาทางกลับไปทำที่แอนน์ ไคลน์ อีก เนื่องจากเป็นตราเสื้อผ้าที่ใหญ่กว่าและโด่งดั�! �กว่า ที่ที่เธอหมายจะเป็� �ประตูสร้างชื่อเสียงให้กับเธอ และเธอก็ได้กลับมาที่ แอนน์ ไคลน์ อีกครั้งอย่างสมใจในปี ค.ศ.1970 ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ คาราน มีประสบการณ์สั่งสมขึ้นอย่างมากมายแล้ว เธอจึงก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมออกแบบได้อย่างรวดเร็ว กระทั่งในปี ค.ศ.1974 ที่ แอนน์ ไคลน์ ต้องเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็ง ดอนนา คาราน จึงสามารถมีโอกาสขึนมาโด่งดังได้อย่างแท้จริงเมื่อเธอกุมบังเหี�! ��นการออกแบบให้กับแอนน์ ไคลน์ โดยทำงานกับเพื่อนนักศึกษาเมื่อครั้งที่เรียนออกแบบที่พาร์สันด้วยกันที่มาอยู่ที่ แอนน์ ไคล์น นี้ด้วยอีกคนหนึ่ง คือ เดลล์ โอดิโอ (Dell Olio) จากการเข้ามาบริหารงานออกแบบของทั้งสอง แอนน์ ไคลน์ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ถึงแม้จะไม่มีเจ้าของตราสินค้าตัวจริงอยู่แล้วก็ตาม จนกระทั่งแอนน์ ไคลน์ สามารถคว้ายอดกำไรจากการขายได้อย่างงดงาม ! และเป็นตราสินค้าที่มีชื� ��อเสียงทางด้านชุดกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกาตราหนึ่ง ปี ค.ศ. 1983 ดอนนา คาราน แต่งงานใหม่กับนักประติมากรรมคนหนึ่งซึ่งอายุน้อยกว่าเธอ คือ สเตฟาน ไวสส์ (Stephan Weiss) หลังจากอย่าขาดจากสามี โดยที่เธอได้สิทธิ์เลี้ยงดูบุตรสาว แก็บบี ของเธอไว้ สเตฟาน ไวสส์ นั้นภายหลังมีส่วนอย่างมากในความช่วยเหลือด้านสร้างสรรค์ให้กับ ดอนนา คาราน และยังเข้ามาช่วยใน�! ��ุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเธออีกด้วย ดอนนา คาราน เป็นหัวหน้าดีไซเนอร์ที่ แอนน์ ไคลน์ อยู่อย่างยาวนานจนกระทั่งถึงปีค.ศ.1984 โดยสร้างชื่อเสียงเป็นดีไซเนอร์ที่มีรูปแบบการออกแบบที่เน้นในความอิสระและพลิ้วไหวในเสื้อผ้าของเธอ ในระหว่างที่อยู่กับ แอนน์ ไคลน์นั้น คาราน ก็ยังได้รับรางวัลจากษมาคมนักข่าวแฟชั่น โคตี อะวอร์ต (Coty American Fashion Critics Awards) รางวัลสำหรับดีไซเ�! �อร์ยอดเยี่ยมในสหรัฐอเมร ิกาถึง 4 ครั้ง คือ ในปี ค.ศ.1977, ค.ศ.1981, ค.ศ.1984 และ ค.ศ.1985 ไม่เพียงแต่โคตรี อะวอร์ดเท่านั้นที่ คารานได้รับ คาราน ยังได้รับรางวัลจาก สถาบันผู้ออกแบบแฟชั่นแห่งอเมริกา (Council of Fashion Designers of America : CFDA) รางวัลดีไซเนอร์แห่งปีถึง 4ครั้ง ด้วยเช่นกัน คือ ในปีค.ศ.1985, ค.ศ.1986, ค.ศ.1990 และค.ศ.1992 กระทั่งในปี ค.ศ.1985 คารานจึงตัดสินใจวางมือจาก แอนน์ ไคลน์ออกมาก่อตั้งกิจการของตนเองบ้าง คารานให้ชื่อตราสิ! นค้าของเธอว่า ดอนนา คาราน นิวยอร์ก (Donna Karan New York :DKNY) ภายใต้ตราสินค้าของเธอเอง คารานยังคงมุ่งมั่นทำสไตล์แบบสปอร์ตของเธอออกมาให้วงการแฟชั่นสหรัฐอเมริกายอมรับเพื่อแข่งขันกับตราสินค้าดังที่บินข้ามฟ้ามาจากปารีสและลอนดอน ซึ่งมุ่งหน้าสู่ตลาดนิวยอร์กที่มีผู้มีกำลังซื้ออย่างมหาศาล แม้แระทั่งตาราสินค้าภายในประเทศด้วยกันเองที่เน้นความอิสระและเป็นแบบ �! ��ปอร์ต ลุค ซึ่งเป็นบุคลิก แบบอเมริกันเช่นเดียวกับที่เธอทำ สิ่งหนึ่งที่เธอดึงออกมาเป็นจุดขายเพื่อแข่งขันกับตราสินค้าดังต่างๆอย่างได้ผลก็คือ ความเข้าใจในสรีระของผู้หญิง โดยดีไซเนอร์ผู้หญิง อย่างแท้จริงนั่นเอง ดอนนา คาราน ดึงเอาบุคลิกของเธอเองลงมาใส่ไว้ในแบบเสื้อผ้าของเธอ ขณะนั้นเธอเป็นดีไซเนอร์ผู้มีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จแล้ว ชื่อของ ดอนนา คาราน จึงไม่เป็นเพี�! �งแคดีไซเนอร์ แต่หมายถึงสตรีที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการทำงานในสหรัฐอเมริกาด้วย ดังนั้นภาพลักษณ์ของเธอที่ปรากฏโยทั่วไปจึงเป็นสตรีที่มีความเชื่อมั่น และโดดเด่นอยู่ในสังคมวงการแฟชั่น ซึ่งสิ่งนี้เองที่กลายมาเป็นความต้องการของลูกค้าที่ซื้อ เสื้อผ้าของ ดอนนา คาราน ไปสวมใส่ลูกค้าของ คาราน ต่างก็ชื่นชมในบุคลิกแบบนักกีฬาที่คล่องแคล่ว ผนวกกับภา�! ��ของสาวทำงานที่เชื่อมั่� � ซึ่งเป็นบุคลิกแบบที่สตรีในสหรัฐฯมากกว่า 30 เปอร์เซนต์ต้องการ แม้แต่การออกแบบชุดอาหารค่ำหรือชุดราตรีในคอลเล็คชันของเธอนั้น ดอนนา คาราน ก็ยังไม่ยอมที่จะนำสิ่งที่จะทำให้ดูอุ้ยอ้าย เทอะทะ เข้ามาประดับประดาใส่ไว้ด้วย ซึ่งต่างจากดีไซเนอร์ทั่วไป ที่เน้นย้ำการตกแต่งกับชุดเช่นนี้อย่างมาก ชุดยาวของเธอหากจะนำวัสดุเข้ามาประกอบแล้ว เธอจะเลือกเอาสิ่ง�! ��ี่ไม่ฉุดรั้งชุดให้ดูหนักอึ้ง มันบังต้องดูพลิ้วไหว คล่องแคล่วอิสระแบบสาวยุคใหม่อย่างเชื่อมั่นด้วยนั่นเอง นอกจากสินค้าเสื้อผ้าแล้ว DKNY ก็เช่นเดียวกับตราสินค้าแฟชั่นอื่น ๆ ที่ต้องทำสิค้าแฟชั่นออกมาให้ครบทุกสาย DKNY แผนกเสื้อผ้าผู้ชายยีนส์ ชุดกีฬา เครื่องหนัง ชุดนอน ชุดชั้นใน แว่นตา เครื่องประดับ และเครื่องตกแต่งบ้าน รวมถึงน้ำหอมสินค้าแฟชั่นที่ขา�! ��ไม่ได้ซึ่งต้องมีประจำใ� �บูติกทุกแห่ง น้ำหอมของ DKNY มีชื่อต่าง ๆ เช่น Donna Karan Eaude Parfum, Donna Karan New york, Donna Karan CashmereMist, Dk Men, DK Men Unleaded, Chaos, DKNY Women, DKNY Men, Black Cashmere, DKNY Energy ปี ค.ศ.1995 สเตฟาน ไวสส์ สามีของ คาราน ผู้มีส่วนในการออกความคิดสร้างสรรค์ให้กับ DKNY ก็ขอลาออกจาก DKNY โดยอ้างว่าไม่เหมาะกับงานด้านนี้ ซึ่งก่อนหน้านั้นไวสส์ได้ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบบุกเบิกสายงานด้านเครื่องสำอางให้กับ DKNY แต่ไวสส์ ก็ยังไม่ได้ดำเนินการไปสักเท่�! ��ใดนัก ก็ลาออกเพื่อไปฝึกฝนงานด้านประติมากรรมของเขาต่องานเครื่องสำอางของ DKNY จึงต้องค้างเติ่งไป กระทั่งในปี ค.ศ.2001 หลังจากที่ สเตฟาน ไวสส์ เสียชีวิตจากเธอไปด้วยสาเหตุของมะเร็งอีกคน ดอนนาคาราน ก็เริ่มล้ากับงานบริหารใน DKNY เธอขายหุ้นให้กับ แบร์นาร์ด อาร์โนลต์ (Bernard Arnault) แห่งกลุ่ม LVMH คือ หลุยส์ วิตตอง-โมเอต์ เฮนเนสซี (Louis Vuitton-Moet Hennessy) จากฝรั่งเศส ผู้เข้าซื้อธุรกิจแฟ�! �ั่นทั้งนอกและในประเทศฝร ั่งเศสไว้มากมาย โดยที่ คาราน ได้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าดีไซเนอร์อาวุโสต่อไป ทุกวันนี้ถ้าใครไปที่นิวยอร์ก และเดินไปที่ถนนที่ 7 ย่านแฟชั่นของนิวยอร์ก จะต้องยืนสังเกตที่หัวถนนสายที่ 7 ตรงพื้นทางเท้าที่คนทั่วไปรู้จักกันว่า Fashion Walk of Fame ซึ่งจะมีชื่อของดีไซเนอร์ชื่อดังติดอยู่ "ดอนนา คาราน" ได้รับการจารึกชื่อของเธอลงบนแผ่นบรอนซ์ เพื่อเป็นเกียรติในฐานะดีไซ! เนอร์ชาวอเมริกันผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสหรัฐอเมริการจารึกไว้ โดยสถาบันแฟชั่นแห่งสหรัฐอเมริกาต่าง ๆร่วมกับเทศบาลนครนิวยอร์ก มอบไว้เป็นเกียรติให้แก่ ดอนนา คาราน ตลอดไป